global service group online

 

USA
headquarters@special-ag.com President
info@wynet.net Business Organization
ross@wynet.net Administration
global@cargowatch.info Products Processing Support
 
Ozeanien / Australien
australia@cargowatch.info Support - Transport Logistik
 
BRD / Europa
dispo1@trans-logistik-europe.eu Support Transport Logistik
dispo2@trans-logistik-europe.eu Berufsbekleidung
dispo10@special-ag.de Transportversicherungen
dispo30@special-ag.de Leasing und Mietkauf
dispo50@special-ag.de KFZ-Pool
kontakt@frachtportal.net frachtportal.net
transport@special-ag.de Eurotreuhand Inkasso
contact@special-ag.de Mobile und Internet
support@frachtportal.net Qualitätsmanagement
fibu@special-ag.de Finanzbuchhaltung
 
france@cargowatch.info Support Products
austria@cargowatch.info Support Products
switzerland@cargowatch.info Support Products
england@cargowatch.info Support Products
spain@cargowatch.info Support Products
norway@cargowatch.info Support Products
lithuania@cargowatch.info Support Products
 
Europa / Asien
russia@cargowatch.info Support - transport logistics
turkey@cargowatch.info Support - transport logistics
 
Asien
japan@cargowatch.info Support - transport logistics
saudi.arabia@cargowatch.info Support - transport logistics
china@cargowatch.info Support - transport logistics
india@cargowatch.info Support - transport logistics
 
Südamerika
brazil@cargowatch.info Support - transport logistics
 
Afrika
algeria@cargowatch.info Support - transport logistics
 
 
Nachricht schreiben
An:
Benutzername
Auftrag:
AuftragsID
Betreff: Text:
Kopie der Nachricht an meine E-Mail-Adresse senden
Beitrag auf der Detailsseite des Auftrags anzeigen
      
confirm
      
Achtung